Download 1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Best swedish books

Kokain

Kokainet flödar i Sverige. Den vita drogen har gått från att vara en exklusiv jet set-markör until eventually massans nya sätt att festa. Glöm yuppies och åttiotal. Tänk byggjobbare, forskare, bloggtjejer, mäklare, tatuerade gängmedlemmar och mängder av artister, journalister, brats och Båstadsfantaster.

I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk

Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen.

Kort om globalisering

Globalisering är ett av vår tids främsta modeord – samlingsnamnet på en mängd olika processer som i allt snabbare takt förändrar vår syn på världen: ekonomiskt, politiskt, kulturellt och ideologiskt.

Manfred B. Steger presenterar här globalisering som ett mångfacetterat males begripligt skeende och visar tydligt dess betydelse för våra liv, såväl internationellt som regionalt och lokalt. Kort om globalisering belyser utvecklingen på miljöområdet, terrorismens verkningar och den globala politiken. Boken diskuterar också om globaliseringsfenomenet verkligen är nytt och om det är av godo eller ondo i förlängningen.

1914

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så.

Additional resources for 1914

Sample text

I am one voice among the chorus that creates the harmony of our movement. I have had an incredible group of ­people by my side as I make decisions about speaking and writing. They hold me accountable. ) They ask me hard questions and check my motives. I am thankful for Michael, Brooke, Michelle, Amber, Richard, Chris, Joshua, Aaron, Scott, Darin, Jonathan, Will, Tony, Jamie, Bart, Jim, Tom, Ched, Ron, Betsy, and Margaret. If you are disappointed with this book and want your money back, let me know.

Ed’s — the mafia. With the media jumping on the story, the mafia came by and gave bikes to each of the kids, turkeys to each family, and thousands of dollars to the organization. I thought to myself, I guess God can use the mafia, but I would like God to use the church. Shortly afterward, I sat puzzled, grieving over 1. Let’s just say it’s two blocks north on Lancaster Avenue next to the 7-Eleven. (Just kidding.  . ) 63 the state of our church. “I think I’ve lost hope in the church,” I confessed, brokenhearted, to a friend.

Maybe this is why Jesus says to the religious folks, “the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you” (Matt. 21:31). For me, it became hard to read the Bible and walk away as if I had just watched a nice movie. Jesus never seemed to do anything normal. How about the fact that his first miracle was the old turning-waterinto-wine thing to keep a party going? ) And there’s that time Jesus’ friends leave him on the shore. If we had been in Jesus’ shoes, some of us might have yelled for them to come back.

Download PDF sample

Rated 4.63 of 5 – based on 41 votes